Participació dels socis en el document è

"Les bones pràctiques del metge i de la metgessa de família"


Honradesa

Per què aquest document? *


El nostre model sanitari, com la societat, està en una crisi que no és només econòmica, sinó social, democràtica i, sobretot, de valors.

El grup d’ètica de la CAMFiC aporta elements de reflexió sobre aspectes ètics de la nostra pràctica que puguin ser útils com a referents. Ho fa desenvolupant el Compromís com a metges de família, aprovat el 2005 per l’assemblea de la CAMFiC i seguint l’exemple britànic (Good Medical Practice).

Hem definit les conductes desitjables per a un bon metge de família, unes conductes que volen ser un far que mostri el camí per esdevenir un metge de família bo. Un ideal al qual tant aviat ens hi atansem com ens n’allunyem. Un ideal que, segurament, cap de nosaltres serà capaç d’assolir en la seva totalitat.

No és un document normatiu que s’hagi de complir obligatòriament, ni de mínims, com el Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. És un cant a la millora, a les nostres fortaleses, al nostre valor professional.

El document descriu conductes, i ha de servir de referent per a qualsevol soci independentment d’on treballi: en el sector públic o privat, en consultes d'AP o en altres àmbits (PADES, sociosanitaris, hospitals, serveis d'urgències....).

Aquest document és un esborrany que ha passat per debats i revisions de molts professionals, però volem saber l’opinió de tots els socis de la CAMFiC per millorar-lo i per acabar de donar-li la forma definitiva. Et demanem l’esforç de llegir-lo, valorar-lo i opinar.


Hem demanat ja opinió sobre el valor DEDICACIÓ, RESPECTE, PROXIMITAT, LLEIALTAT, PRUDÈNCIA I EQUITAT

Et demanem avui que opinis sobre les conductes del valor HONRADESA.

* Si tens algun dubte sobre el significat d’algunes de les paraules o expressions del document pots consultar-ne el sentit que hi donem al glossari.

7. HONRADESA

Mantenint els meus coneixements al dia, consultant quan calgui un altre professional de confiança, i evitant que altres interessos personals alterin aquest compromís.


El valor de l’honradesa fa referència a la decisió personal de renunciar a les falsedats i els enganys. L’honradesa és el simple respecte a la veritat, en relació amb els fets i les persones, expressant-la amb sensibilitat i buscant empatia en el contacte amb l’altre.

Té relació directa amb la integritat, que significa pensar i fer el correcte en totes les circumstàncies.

Ser honrats implica autoformar-se responsablement, no enganyar als nostres pacients, ni amb mentides, ni amb mitges veritats, ni ocultant informació, pensar abans d’actuar, saber reconèixer el límit de la nostra competència i aprendre dels errors. Ser honrat significa reflexionar sobre la correcció de les nostres actuacions i reconèixer quan ens equivoquem. Ser honrat significa conèixer i reconèixer quin son els nostres conflictes d'interès, per evitar que condicionin la nostra actuació.

Emplenar enquesta

Grup de Treball d'Etica de la CAMFiC